FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[25-09-2023]

In het Belgisch Staatsblad van 25 september 2023 is het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot benoeming van... > Meer info

[17-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 17 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van ... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een advies geformuleerd over een voorstel to... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitster van... > Meer info

Bedrijfsrevisoren

Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren


Verordening (EU) Nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiŰle overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (officieuze co÷rdinatie)  


Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (officieuze co÷rdinatie)

 

Toegang tot het beroep

Koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor 


Openbaar register 

Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren

  

Koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registratie als auditors of auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen


Huishoudelijk reglement van het Instituut

Koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren


Deontologie / Publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 

Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

 

Koninklijk besluit van 3 december 2017 betreffende de nationale samenwerking tussen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, de Hoge Raad voor de economische beroepen en de minister bevoegd voor Economie, alsook betreffende de internationale samenwerking met derde landen

 

 Kwaliteitscontrole / Toezicht 

Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisorenCopyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be