FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 069-24-HREB-jaarverslag-2023-N-web.pdf (cspe-hr... > Meer info

[17-06-2024]

De Hoge Raad heeft zijn Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) / Hoge Raad voor de Economische Beroe... > Meer info

[07-06-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2024 is het koninklijk besluit van 25 mei 2024 tot ontslag en ben... > Meer info

[23-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

Adviezen en aanbevelingen – Chronologisch overzicht

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 0

02-04-2024

Schrijven van 2 april 2024 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de IBR-ontwerpnormen en de verenigbaarheid met het ESEF-formaat

Advies

02-04-2024

Schrijven van 2 april 2024 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de wijziging van de bijkomende norm op de in België van toepassing zijnde ISA’s naar aanleiding van de wet van 8 januari 2024 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft

Advies

28-03-2024

Schrijven van 28 maart 2024 aan de Voorzitter van het ITAA omtrent het uitblijven van het normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten

Advies

28-03-2024

Schrijven van 28 maart 2024 aan de Voorzitter van het IBR en de Voorzitter van het ITAA in verband met het verslag van feitelijke bevindingen betreffende het financieel eindverslag van reëel gemaakte projectgerelateerde kosten bij steuninstrumenten van VLAIO-innovatiesteun – ISRS 4400

Advies

28-02-2024

Advies van 28 februari 2024 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, over een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de beroepsbeoefenaars van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief.

Advies

28-02-2024

Advies van 28 februari 2024 aan de federale Minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, over een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de beroepsbeoefenaars van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief.

Advies

28-02-2024

Advies van 28 februari 2024 aan de federale Minister, bevoegd voor Financiën, over een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de beroepsbeoefenaars van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief.

Advies

28-02-2024

Schrijven van 28 februari 2024 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.

Advies

28-02-2024

Schrijven van 28 februari 2024 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).

Advies

28-02-2024

Schrijven van 28 februari 2024 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.

Advies

28-02-2024

Schrijven van 28 februari 2024 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).

Advies

28-02-2024

Schrijven van 28 februari 2024 aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.

Advies

28-02-2024

Schrijven van 28 februari 2024 aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).

Advies

27-02-2024

Schrijven van 27 februari 2024 aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de presentatie van de vragenlijsten voor kwaliteitstoetsing (versies 2022 en 2023).

Advies

13-02-2024

Advies van 13 februari 2024 over een ontwerp van norm van het ITAA inzake interne kwaliteitsbeheersing

Advies

08-02-2024

Schrijven van 8 februari 2024 aan de Voorzitter van het IBR en de Voorzitter van het ITAA die het schrijven in herinnering brengt van 12 september 2023 in verband met het verslag van feitelijke bevindingen betreffende het financieel eindverslag van reëel gemaakte projectgerelateerde kosten bij steuninstrumenten van VLAIO-innovatiesteun

Advies

15-01-2024

Advies van 15 januari 2024 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met CSRD – Voorontwerp van wet betreffende de zorgplicht, de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie

Advies

10-01-2024

Schrijven van 10 januari 2024 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de onmogelijkheid om de volgende ontwerpnormen te kunnen goedkeuren: - het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad - het ontwerp van norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) - het ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

Advies

10-01-2024

Schrijven van 10 januari 2024 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de onmogelijkheid om de volgende ontwerpnormen te kunnen goedkeuren: - het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad - het ontwerp van norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) - het ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

Advies

10-01-2024

Schrijven van 10 januari 2024 aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de onmogelijkheid om de volgende ontwerpnormen te kunnen goedkeuren: - het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad - het ontwerp van norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) - het ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

Advies

09-01-2024

Schrijven van 9 januari 2024 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de normen voor "gedeelde monopolie”-opdrachten

Advies

09-01-2024

Schrijven van 9 januari 2024 aan de federale minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, in verband met de normen voor "gedeelde monopolie”-opdrachten

Advies

09-01-2024

Schrijven van 9 januari 2024 aan de Voorzitter van het IBR betreffende het voornemen van het IBR om het beginsel van "prioritering" voor toegang tot het beroep te herzien

Advies
Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be