FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 069-24-HREB-jaarverslag-2023-N-web.pdf (cspe-hr... > Meer info

[17-06-2024]

De Hoge Raad heeft zijn Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) / Hoge Raad voor de Economische Beroe... > Meer info

[07-06-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2024 is het koninklijk besluit van 25 mei 2024 tot ontslag en ben... > Meer info

[23-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

Ontwerpen van koninklijke besluiten die betrekking hebben op de bedrijfsrevisoren

Opdracht van de Hoge Raad:

Adviezen verlenen aan de Regering

Overeenkomstig artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, voortaan vervangen door artikel 79 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, bestaat de opdracht van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen erin om ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de (of bepaalde categorieën van de) economische beroepen toevertrouwt en bij de verrichtingen van deze beroepsbeoefenaars, het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer worden in acht genomen.


Deze opdracht wordt vervuld via adviezen verstrekt op verzoek van de Regering.

 

De Hoge Raad brengt met name aanbevelingen of adviezen uit omtrent opdrachten die door de wet aan de bedrijfsrevisoren zijn toevertrouwd in ondernemingen met een ondernemingsraad.

Er kan opgemerkt worden dat de voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen verplicht is wanneer een koninklijk besluit moet worden genomen in uitvoering van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, voortaan
de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur,  of in uitvoering van elke andere wet die betrekking heeft op de leden van de economische beroepen (of op bepaalde categorieën ervan).

Indien de Koning wenst af te wijken van een eensluidend advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, dan dient elke afwijking uitdrukkelijk met redenen te worden omkleed. In dit verband kan verwezen worden naar artikel 159 van de Grondwet. Uit dit artikel vloeit voort dat de Hoven en Rechtbanken de koninklijke besluiten slechts toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.Terug naar : Opdrachten

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be