FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[15-12-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022 is het Koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registra... > Meer info

[01-08-2022]

Op 1 augustus 2022 heeft de heer Erwin Vanderstappen het wetenschappelijk secretariaat van de Hoge Raad voor de Economi... > Meer info

[13-06-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2022 is het bericht van 12 mei 2022 vanwege de federale Minister, bevoegd voor ... > Meer info

[17-12-2021]

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen De Hoge Raad voor de E... > Meer info

De adviezen en mededelingen van het IBR bestemd voor de bedrijfsrevisoren

Opdracht van de Hoge Raad :

A posteriori-onderzoek van de doctrinale standpunten van het IBROntwikkeling van de rechtsleer door het IBR

De Raad van het IBR ontwikkelt de doctrine inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (artikel 31, § 7 van de wet van 7 december 2016), in de vorm van :

In 2007 heeft de Raad van State een definitie gegeven van wat moet worden verstaan onder "adviezen", "omzendbrieven" en "mededelingen":

Sinds de wet van 7 december 2016, is de Raad van het IBR niet langer bevoegd om rechtsleer in de vorm van omzendbrieven goed te keuren.

Top
A posteriori-onderzoek door de Hoge Raad

Op grond van artikel 31 van de wet van 7 december 2016 (§ 7):Hierbij valt aan te stippen dat het wettelijk kader geen termijn vaststelt voor het a posteriori-onderzoek van adviezen en mededelingen die de Raad van het IBR aan de Hoge Raad voorlegt.
Top

Terug naar : Opdrachten

Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be